بند سیلیکونی مچ بند هوشمند شیائومی Mi Band 4 و Mi Band 3

40,000 تومان

بند سیلیکونی مچ بند هوشمند شیائومی مناسب برای مچ بندهای هوشمند می بند 4  و می بند 3 و M4 و M3 می باشد. همچنین امکان استفاده از این بند برای مچ بندهای می بند 5 و M5 نیز وجود دارد. بند مچ بند شیائومی از جنس سیلیکونی بوده و با نصب آسان در رنگ بندی متنوع موجود می باشد.

بند سیلیکونی مچ بند هوشمند شیائومی Mi Band 4 و Mi Band 3