از 7 تا 15 درصد تخفیف یلدا برای محصولات فروشگاه ساعت هوشمند

کدهای تخفیف:

yalda15-swsoff

%15

تخفیف برای ساعت های هوشمند

HT66
PL6 Pro
H6 Pro
W3
Microwear M2
TL26m
TL26137
TL26140
TL26144

yalda15-swsoff

yalda10-swsoff

%10

تخفیف برای ساعت های هوشمند

X22 Pro
HW56 Plus
HW22 Plus
HT99
M16 mini
HW19
HW18
M26 Plus
H6

yalda10-swsoff

yalda7-swsoff

%7

تخفیف برای ساعت های هوشمند

M16 Plus
CT1
W13 Plus
W78 Pro
T500 Plus Pro
T500

yalda7-swsoff

پرفروش ترین ساعت های هوشمندمشاهده ساعت های هوشمند

15%-
ناموجود

ساعت هوشمند

ساعت هوشمند مدل HT66

ناموجود
ناموجود
ناموجود
31%-
ناموجود
ناموجود
25%-
ناموجود
ناموجود
23%-
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
20%-
ناموجود
ناموجود
13%-
ناموجود

ساعت هوشمند

 ساعت هوشمند مدل W3

ناموجود